Biuletyn Informacji Publicznej 


 


Rządowe Centrum Legislacji

 


 

 


elektroniczna platforma usług administracji publicznej

 

 


PN-EN ISO 9001 : 2009
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Urząd Miasta JEDLINA-ZDRÓJ
ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina-Zdrój

tel 074 84 55 215
tel 074 84 55 216
tel 074 88 55 054
 
fax 074 88 55 269

www.jedlinazdroj.eu

urzad@jedlinazdroj.eu
rada@jedlinazdroj.eu
bip@jedlinazdroj.eu
nieruchomosci@jedlinazdroj.eu
zamowienia@jedlinazdroj.eu
budownictwo@jedlinazdroj.eu
inwestycje@jedlinazdroj.eu
skarbnik@jedlinazdroj.eu
usc@jedlinazdroj.eu

Translatory automatyczne

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Licznik odwiedzin

809393
dzisiajdzisiaj132
wczorajwczoraj196
w tym tygodniuw tym tygodniu869
Strona Główna >> Aktualności >> Biuletyn Informacyjny Burmistrza Miasta
Biuletyn Informacyjny Burmistrza Miasta
W bieżącym okresie Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Poniedziałek, 03 Grudzień 2012 10:00
1. Uczestniczył w Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym uchwalono zmiany do budżetu Związku, a także podjęto uchwałę o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
2. Wziął udział w Konferencji dot. Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, władz wojewódzkich i środowiska naukowego.
3. Spotkał się z Komendantem Straży Pożarnej w celu omówienia bieżących zasad współpracy.
4. Wziął udział w spotkaniach Zarządu WZWiK, podczas których dyskutowano nad założeniami do budżetu Związku na rok 2013.
5. Spotkał się z Prezesem Sudeckiego Związku Pracodawców „Lewiatan”, podczas którego został zaproszony do udziału w obchodach XX jubileuszu utworzenia tego Związku.
6. Uczestniczył w spotkaniach z Dyrektorami Szkół w celu omówienia bieżących spraw.
7. Spotkał się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie przekazania bieżących informacji z zakresu bezpieczeństwa w mieście.
8. Spotkał się z Prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w celu podsumowania zakończonych inwestycji drogowych.
9. Zorganizował spotkanie, w którym przedstawiciele gminy Walim i Głuszyca dyskutowali o problemach związanych z wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami.
10. Uczestniczył w spotkaniu się z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich, na którym omówiono zakończenie budowy przystanku w obrębie Kamieńska, a także przedstawiono plany na rok kolejny.
 
 
W bieżącym miesiącu Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Środa, 24 Październik 2012 08:56
1. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym dyskutowano o stawkach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także przygotowano sprawozdanie z realizacji budżetu WZWiK za I półrocze 2012 roku,
2. wziął udział w Radzie Aglomeracji Wałbrzyskiej, podczas której omówiono bieżącą sytuację Aglomeracji,
3. spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych działających przy „Uzdrowisku Szczawno-Jedlina” S.A.,
4. uczestniczył w uroczystym przekazaniu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej, która jest załącznikiem do Strategii Województwa Dolnośląskiego,
5. uczestniczył w prezentacji nowych autobusów komunikacji miejskiej, w tym kursujących na przedłużonej linii nr 5.
6. wziął udział w spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele firmy „Hornet4” sp. z o.o. oraz radni Miasta. Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze obowiązki gmin związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. wziął udział w uroczystości zorganizowanej przez Miejską Szkołę Podstawową w Jedlinie-Zdroju z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
8. wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Patrona w Gimnazjum Miejskim.
9. Został zaproszony wspólnie z Przewodniczącym Rady na uroczystości z okazji „Dnia Seniora”.
 
 
Od lipca br. Burmistrz Miasta: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Piątek, 28 Wrzesień 2012 11:36
1. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta uczestniczył w uroczystym pożegnaniu uczniów klas szóstych Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz klas trzecich Gimnazjum Miejskiego, wręczając absolwentom pamiątkowe „Paszporty Nastolatka”.
2. Uczestniczył w Konferencji Prasowej dotyczącej podpisania porozumienia z gminą Wałbrzych na przedłużenia trasy linii komunikacji miejskiej nr 5 do Jedliny-Zdroju. Uruchomienie linii nastąpiło w dniu 1 sierpnia br. i obejmuje w dni robocze osiem kursów, w weekendy sześć kursów.
3. Spotkał się z Panem Jerzym Tutajem, Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uzgodnień dotyczących przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
4. Spotkał się z Właścicielem obiektu po Centrum Kultury przy Placu Zdrojowym w celu przedstawienia problemów związanych z realizacją planowanej inwestycji.
5. Wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o., a także z Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A. w sprawie przedstawienia oferty inwestycyjnej gminy.
6. Uczestniczył w spotkaniu z Wójtem Gminy Walim i właścicielem Pałacu „Jedlinka” w sprawie współpracy w ramach promocji Stowarzyszenia „Tajemniczy Trójkąt”.
7. Spotkał się z przedstawicielem Policji w sprawie omówienia aktualnego stanu bezpieczeństwa w mieście.
8. Uczestniczył w kilku spotkaniach z przedstawicielami samorządu w sprawie uzgodnień dotyczących treści dokumentu p.n. „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
9. Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono sprawozdanie z działalności Związku oraz przedstawiono potrzeby inwestycyjne Aglomeracji Wałbrzyskiej.
10. Spotkał się z Przewodniczącym Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który wraz z delegacją francuską odwiedził gminę Jedlina-Zdrój. Goście uczestniczyli także w spotkaniu z przedstawicielami francuskich
repatriantów.
11. Przedłużył powierzenie funkcji dyrektora Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II dotychczasowemu Dyrektorowi Pani Barbarze Jakackiej, na okres kolejnych 5 lat.
12. Wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w obu szkołach, podczas których wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta, wręczył stypendia, które Komisja przyznała najzdolniejszym uczniom jedlińskich szkół.
13. Wręczył akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzynie Bereźnickiej – nauczycielowi j. polskiego i angielskiego w Gimnazjum Miejskim, która zdała egzamin uzyskując wyższy stopień awansu zawodowego.
14. Spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Gór Sowich, które zwróciło się z propozycją dotyczącą wstąpienia gminy Jedlina-Zdrój do struktur Stowarzyszenia.
15. Spotkał się z Prezesem Zarządu „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A. w sprawie omówienia bieżącej sytuacji spółki oraz planów związanych z prywatyzacją przedsiębiorstwa.
16. Uczestniczył w spotkaniach zorganizowanych podczas pobytu honorowego obywatela Miasta Jedlina-Zdrój Pan Guentera Boehma, który wraz z rodziną w dniach 14-22 września br. przebywał w naszym mieście.

Redakcja: I.K.Darmetko
 
 
Od 25 maja br. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Piątek, 22 Czerwiec 2012 12:47
1. Uczestniczył w Radzie Aglomeracji Wałbrzyskiej, na której przyjęto założenia do opracowywanego dokumentu pn. „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
2. Wziął udział w uroczystościach związanych z nadaniem Miejskiej Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka.
3. W 23 rocznicę wolnych wyborów, wspólnie z przedstawicielami Samorządu Miasta Jedlina-Zdrój złożył kwiaty na Miejskim Obelisku.
4. Spotkał się z Prezesem TFI KGHM Panem Marcinem Chmielewskim w sprawie zamierzeń związanych z procesem prywatyzacji Uzdrowiska „Szczawno-Jedlina”.
5. Wziął udział w spotkaniu z uczniami klasy VIa Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, którzy złożyli wizytę w Urzędzie Miasta.
6. Został zaproszony na I Turniej Wspinaczkowy Aglomeracji Wałbrzyskiej dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się przy kompleksie „Czarodziejska Góra – Relax”.
7. Uczestniczył w uroczystym otwarciu „Eko-Zielonej Klasy”– projektu zrealizowanego przy Miejskiej Szkole Podstawowej przy współudziale Funduszu Toyoty. Podczas festynu Burmistrz Miasta wspólnie z Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jedliny–Zdrój przekazał dyplomy i stypendia rzeczowe uczniom MSP, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.
8. Wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Klubu Rotary Świdnica-Wałbrzych, podczas którego zapoznał Gości z kierunkami rozwoju gminy przedstawiając najważniejsze inwestycje w mieście, a także zapoznał członków Klubu z zasadami gry w bule oraz zaprezentował kalendarz imprez lokalnych.
9. Wspólnie z Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jedliny–Zdrój przekazał dyplomy i stypendia rzeczowe uczniom Gimnazjum Miejskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie.
10. Uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się w Wałbrzychu, a tematem były m.in. sprawy dot. Aglomeracji Wałbrzyskiej.
11. Wziął udział w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za poprzedni rok.
12. Został zaproszony na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Gór Sowich, podczas którego gmina Jedlina-Zdrój otrzymała propozycję wstąpienia do tego Stowarzyszenia.

Redakcja: I.K.Darmetko
 
 
Od 25 kwietnia br. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Czwartek, 31 Maj 2012 06:44
1. Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omawiano bieżące sprawy z działalności Związku.
2. Wziął udział w Radzie Aglomeracji Wałbrzyskiej, na której podjęto decyzję w sprawie opracowania dokumentu pn. „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
3. Uczestniczył w konferencji naukowej w Radzionkowie pod hasłem: „Współpraca – nauka – biznes – samorząd”, na której dyskutowano m.in. nt. projektów regionalnych i lokalnych. .
4. Wziął udział w IV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Kongres podzielony został na kilka panelów tematycznych, podczas których dyskutowano m.in. na tematy dot.: uzdrowisk, finansów samorządu, transportu.
5. Spotkał się z Panią Prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. w celu omówienia bieżącej współpracy oraz planowanych działań w zakresie rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej.
6. Wraz z Przewodniczącym Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej uczestniczył na konferencji zorganizowanej przez Panią Elżbietę Bieńkowską Minister Rozwoju Regionalnego w sprawie przyszłej polityki miejskiej.
7. Wziął udział w Forum Ekologicznym Aglomeracji Wałbrzyskiej w Państwowej Wałbrzyskiej Szkole Zawodowej, podczas którego dyskutowano na tematy związane z szerokorozumianą ochroną środowiska.
8. Został zaproszony na obchody związane z Dniem Strażaka, które w tym roku zostały połączone z uroczystym oddaniem budynku nowej Strażnicy, przy ul. Ogrodowej.
9. Spotkał się z przedstawicielem firmy przewozowej w sprawie możliwości uruchomienia w okresie wakacyjnym, przewozu turystycznego pn. „Czarodziejska Góra – Relax”.

Redakcja: I.K. Darmetko
 
 
Od 30 marca br. Burmistrz Miasta: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Środa, 18 Kwiecień 2012 13:00
1. Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono bieżące sprawy z działalności Związku.
2. Spotkał się z członkiem Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Panem Jerzym Tutajem w celu omówienia realizacji programów w ramach RPO.
3. Wziął udział w spotkaniu Rady Aglomeracji Wałbrzyskiej, podczas której uzgodniono wydanie Informatora Aglomeracji Wałbrzyskiej, a także omawiano bieżącą sytuację rynku pracy.
4. Spotkał się z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim, który gościł w dniu w 31 marca br. Wałbrzych, zwiedzając m.in. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”.
5. Uczestniczył w spotkaniu w sprawi podpisania umowy na realizację projektu „Telebimy” – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach.
6. Wziął udział w spotkaniu, podczas którego 14 gmin podpisało Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gościem specjalnym tego wydarzenia była Mister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska.

Redakcja: I.K. Darmetko
 
Od 27 lutego br. Burmistrz Miasta: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Piątek, 23 Marzec 2012 12:51
1. Zorganizował konferencję prasową, podczas, której wraz z Przewodniczącym Rady Miasta przedstawili dostępne dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój możliwości uzyskania stypendiów motywacyjnych i rzeczowych za szczególne osiągnięcia. Poinformowali także o wprowadzeniu tzw. „Jedlińskich grantów edukacyjnych”, skierowanych do obu szkół.
2. Uczestniczył wraz z Panią Prezes „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina„ S.A. w spotkaniu z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A. w celu przedstawienia walorów miasta uzdrowiskowego Jedliny-Zdrój.
3. Spotkał się z przedstawicielami czeskiego miasta partnerskiego Velichovky oraz współpracujących z nim Stowarzyszeń, które w ramach umowy partnerskiej wystąpiły z wnioskiem o zorganizowanie wspólnych imprez kulturalno-rekreacyjnych dofinansowanych z Unii Europejskiej.
4. Uczestniczył w Kongresie Miast Polskich w Karpaczu.
5. Wziął udział w spotkaniu z Wojewodą Dolnośląskim w celu przedstawienia bieżących spraw z zakresu infrastruktury drogowej.
6. Spotkał się z Zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, aby omówić bieżącą sytuację na rynku pracy oraz uzgodnić możliwości wykorzystania dostępnych form zatrudnienia osób bezrobotnych.
7. Uczestniczył w spotkaniu Prezesem firmy „Lapp Insulators” w sprawie omówienia bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz o jego możliwościach w zakresie szerszego wykorzystania potencjału ciepłowniczego.
8. Wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie Miastem pn. „Miasto 2012”, zorganizowanej w Katowicach przez ZMP, ŚZGiP, GZM oraz miastem Katowice.
9. Spotkał się z Prezesem Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu w celu omówienia możliwości przedłużenia linii wałbrzyskiej komunikacji miejskiej do ronda w Jedlinie-Zdroju.
10. W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta spotka się z Przedstawicielami obiektów hotelarskich i noclegowych, aby przedstawić planowane imprezy kulturalno-rekracyjne w mieście oraz przekazać graficzne oznaczenia miejsc noclegowych w formie tabliczek informacyjnych.
 
 
W dniach 2 stycznia – 23 lutego br. Burmistrz Miasta: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Piątek, 24 Luty 2012 13:35
1. Spotkał się m.in. z Dyrektorem Energii Pro w sprawie omówienia zasad współpracy na rok 2012.
2. Został zaproszony na spotkanie noworoczne w Wyższej Wałbrzyskiej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.
3. Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono zakres planowanych inwestycji Związku na rok 2012 oraz założenia.
4. Spotkał się z Posłankami na Sejm RP Panią Katarzyną Mrzygłocką oraz Panią Agnieszką Kołacz-Leszczyńską.
5. Wziął udział w spotkaniu w Centrum Kultury, na którym opracowano Kalendarz imprez na rok 2012.
6. Spotkał się Prezesem Uzdrowiska „Szczawno-Jedlina” S.A. w sprawie omówienia bieżącej i przyszłej działalności przedsiębiorstwa.
7. Uczestniczył w Konferencji nt. „Klastru Uzdrowiskowego” zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
8. Wziął udział w spotkaniu Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej, podczas której dyskutowano m.in. na temat unijnego programu dla Aglomeracji 2014-2020 oraz wspólnego wydawania Biuletynu Informatora Aglomeracji.
9. Uczestniczył w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, na której przedstawiono dostępne programy dla łagodzenia skutków bezrobocia.
10. Spotkał się z przedstawicielem Agencji Impresariat Kulinarny w sprawie organizacji tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Zupy.
11. Wziął udział w spotkaniu z Dyrektorem Telefonii „Dialog” w sprawie możliwości dostępu na terenie miasta do szerokopasmowego dostępu do internetu za pośrednictwem Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.Redakcja: I.K.Darmetko
 
W dniach 1 – 30 grudnia Burmistrz Miasta: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Czwartek, 05 Styczeń 2012 07:27
1. Uczestniczył w Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono m.in. restrukturyzację Związku.
2. Spotkał się z Sygnatariuszami międzygminnego porozumienia „Tajemniczy Trójkąt” w sprawie powołania nowego Stowarzyszenia pod tą samą nazwą.
3. Zorganizował spotkanie z przedstawicielami bazy noclegowej w sprawie możliwości opracowania ofert pobytowych dla turystów pod kątem Euro 2012.
4. Wziął udział w warsztatach zorganizowanych w Wałbrzychu nt. „Stan i możliwości wzmocnienia procesów integracyjnych w kształtowaniu się aglomeracji wałbrzyskiej”,
5. Spotkał się z Dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie planów remontów na rok 2012.
6. Uczestniczył w spotkaniu dot. gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście nowych obowiązków gmin.
7. Został zaproszony do udziału w audycji „Gość dnia” Telewizji wałbrzyskiej, podczas której zaprezentował stanowisko gminy Jedlina-Zdrój w sprawie odzyskania przez Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.
8. Spotkał się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie ustalenia zasad realizacji ponadnormatywnej służby w celu poprawy bezpieczeństwa.


Red. I.K.Darmetko

 
W dniach 4 – 30 listopada Burmistrz Miasta: Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Piątek, 02 Grudzień 2011 09:41
1. Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono m.in. projekt budżetu Związku na rok 2012 .
2. Spotkał się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie ustalenia zasad realizacji ponadnormatywnej służby w celu poprawy bezpieczeństwa.
3. Wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszeń prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej w celu omówienia zasad i możliwości realizacji zadań dofinansowywanych ze środków budżetu gminy.
4. Spotkał się z Komendantem Straży Pożarnej w celu omówienia warunków współpracy i możliwości dofinansowania zadań jednostki.
5. Uczestniczył w Konferencji zorganizowanej w celu omówienia ogólnych zasad powołania Stowarzyszenia pn. „Tajemniczy Trójkąt”.
6. Spotkał się z Prezydentem Miasta Wałbrzycha w sprawie realizacji ustaleń zawartych w „Deklaracji Wałbrzyskiej”.
7. Wziął udział w spotkaniu w Wałbrzychu nt.„Kolej Miejska na terenie Wałbrzycha”; gościem spotkania był Andrzej Messel – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury.
8. Spotkał się z Dyrektorami szkół w celu omówienia bieżących spraw organizacyjnych jednostek.Redakcja: I.K. Darmetko
 
15 października - 3 listopada 2011 Drukuj Email
Wpisany przez Roman Sidor   
Piątek, 04 Listopad 2011 10:46
1. Burmistrz Miasta uczestniczył w Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym zatwierdzono taryfę opłat za wodę i ścieki.
2. Burmistrz Miasta uczestniczył w odbiorze wyremontowanego odcinka rzeki Bystrzyca w rejonie Jedlinki, wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Legnicy.
3. Burmistrz Miasta spotkał się z Przedstawicielami międzygminnego porozumienia „Tajemniczy Trójkąt”, na którym przedstawiono postęp w realizacji projektu „Partnerstwa Tajemniczy Trójkąt” oraz omówiono wstępne założenia do powołania Stowarzyszenia pod tą samą nazwą.
4. Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniu w Książu, na którym omówiono działania promocyjne gmin regionu wałbrzyskiego w roku 2012.
5. Burmistrz Miasta wziął udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się w zamku Książ z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego.
6. Burmistrz Miasta została zaproszony przez Związek Emerytów i Rencistów na Dzień Seniora, który zorganizowano w Restauracji hotelu „Jedlinka”.
7. Burmistrz Miasta spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych WPWiK, którzy złożyli petycje dot. w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
8. Burmistrz Miasta wraz z przedstawicielami gminy spotkał się z ks. Biskupem Adamem Bałabuchem, który wizytował parafię Jedlina-Zdrój.
9. Burmistrz Miasta uczestniczył w konferencji pn. „Rola partnerstw lokalnych w rozwoju turystyki w regionach” zorganizowanej w pałacu „Jedlinka”, podczas której zaprezentowano ciekawe i skuteczne rozwiązania w zakresie budowania i promowania turystyki z różnych obszarów działania.
10. Burmistrz Miasta wziął udział w seminarium poświęconym funkcjonowaniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Inwest Park” w Wałbrzychu.
 
 
« PoczątekPoprzednia1234567NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 7